10 Iconic Gay Anime Characters

Sailor Uranus

10

Homura Akemi

9

Ymir

8

Utena Tenjou

7

Ryoji Fujioka

6

Yukito Tsukishiro

5

Victor Nikiforov

4

Kaworu Nagisa

3

Seiya Kou

2

Yuzu Aihara

1